eng cym

Pethau bychain, problemau mawr

Mae ffylsio weips, cewynnau, ffyn cotwm bach, neu nwyddau mislif i lawr y tŷ bach yn gallu achosi llifogydd yn eich cartref. Helpwch ni i stopio’r bloc - rhowch nhw yn y bin.

Helpwch ni i stopio’r bloc - rhowch nhw yn y bin.


Yn y gegin

Mae arllwys braster, olew a saim i’ch sinc yn gallu achosi blociadau mawr. Peidiwch â thywallt gwastraff fel hyn i ffwrdd.

Sychwch eich sosbannau seimllyd â thywel papur cyn eu golchi. Rhowch hen olew coginio mewn cynhwysydd i’w ailgylchu.

Yn y 'stafell 'molchi

Mae ffylsio weips, cewynnau, ffyn cotwm bach, neu nwyddau mislif i lawr y tŷ bach yn gallu achosi llifogydd yn eich cartref.

Rhowch weips o bob math, hancesi papur, cewynnau a ffyn cotwm bach yn y bin, nid i lawr y toiled.

Clwb Loo Loos

Fideo anhygoel yn dangos pam y cafodd Duggie ei wahardd o’r clwb nos: ClwbLooLoos.co.uk

ENNILL IPAD

Rhowch addewid i helpu ni roi stop ar y bloc a galwch chi ennill iPiad Mini!

Cliciwch yma